top of page

Wat te doen bij een ongeval?

Wat doen bij een voetbalongeval ?

In geval van blessure/ongeval, print het aangifteformulier af, laat het invullen door de huisdokter / spoedarts en bezorg het zo spoedig mogelijk aan de gerechtigde correspondent:

Eddy Goovaerts - 0479/32.42.71 - gc@kvchaacht.be 

Wij raden ook ten sterkste aan om een mailtje te sturen. Je kan hier de omstandigheden van het ongeval al in vermelden. Tevens geeft dit de kans aan onze Gerechtigd Correspondent om, bij eventuele vragen, jullie nog te contacteren.

Algemene voorwaarden

1. Alle aangesloten leden zijn, door een gezamenlijke polis bij de Belgische voetbalbond, verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen.

 

2. Spelers, jonger dan 18 jaar, zijn bovendien verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval op de heen- en terugweg tussen de woning en de plaats van de samenkomst door de club. Belangrijk om weten is dat schade aan het voertuig nooit vergoed wordt !

 

3. Alle spelers zijn ook verzekerd voor ongevallen op de parking of in de kleedkamers (enkel lichamelijke schade).

 

4. De verzekering van de voetbalbond komt NIET tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie  (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

 

Administratieve formaliteiten

 

A. Aangifte van ongeval:

 

1. Enkel de Gerechtigde Correspondent van de club is gemachtigd de briefwisseling met de Voetbalbond te verzorgen.

 

2. Om een aangifte te doen dient de Gerechtigd Correspondent binnen de 14 werkdagen het formulier van ongevalsaangifte naar de Voetbalbond te sturen.

 

3. Vooraleer u naar de dokter of het ziekenhuis gaat, vraagt u een blanco-formulier "Ongevalsaangifte". Dit is te bekomen bij de trainer of de ploegafgevaardigde. Bij thuiswedstrijden kan men het ook bekomen in de kantine. Het document vind je ook terug op onze site. Je kan het dus eventueel afprinten. U laat dit door de behandelende geneesheer invullen. Voor kinesist: lees aandachtig punt 3 in rubriek B (*).

 

4. U bezorgt dit formulier, samen met een klever van uw mutualiteit, zo snel mogelijk (maximum 14 kalenderdagen na ongeval) aan de Gerechtigde Correspondent die voor verdere afhandeling zorgt.

 

5. De voetbalbond stuurt na ontvangst een formulier met dossiernummer naar de Gerechtigde Correspondent. Dit formulier dient terug naar de voetbalbond gestuurd te worden bij hervatting van de spelactiviteit. Zolang dit niet is ingevuld en opgestuurd mag de spelactiviteit niet hernomen worden.

 

B. Terugbetaling van de geneeskundige kosten:

 

1. De verzekering van de voetbalbond betaalt enkel het verschil terug tussen het bedrag en de tegemoetkoming van het ziekenfonds. Voor elk dossier wordt er een vrijstelling van  afgetrokken voor administratieve kosten.

 

2. Supplementen voor hospitalisatie in één- of tweepersoonskamers worden NIET terugbetaald.

 

3. Terugbetaling van speciale zorgen (bv. behandeling door kinesist) kan enkel mits volgende voorwaarden voldaan zijn : (*)

 

 • De behandeling moet voorgeschreven zijn door een geneesheer. Dit kan de geneesheer vermelden op de ongevalsaangifte of door een afzonderlijk medisch attest.
   

 • De verzekering van de voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven om deze kosten terug te betalen ! De aanvraag voor terugbetaling kosten kinesist dient dus eerst, door de Gerechtigde Correspondent, naar de voetbalbond te worden gestuurd. De voetbalbond geeft hierna toestemming voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum. Is de kwetsuur na al deze behandelingen nog niet genezen, dient een NIEUWE AANVRAAG voor bijkomende behandelingen opgestuurd te worden
   

 • Opgelet ! De terugbetaling kosten kinesist vervallen wanneer:

  • Meer dan één behandeling per dag wordt aangerekend.

  • De sportieve inactiviteit van de speler minder dan 15 kalenderdagen bedraagt.

 

4. Wat concreet te doen om kosten terug te krijgen? U bezorgt de Gerechtigde Correspondent:

 

 • Het formulier ‘Bewijs van genezing’, ingevuld door de behandelende geneesheer, als bewijs van geschiktheid om terug te voetballen. Eerder mag men niet beginnen te voetballen.
   

 • Afrekening staten van uw mutualiteit.
   

 • Gelieve rekening te houden dat de voetbalbond deze bedragen ongeveer 1 maand, na het indienen van de kosten, uitbetaalt aan de club. De club zal zo snel mogelijk na ontvangst de uitbetaling aan u doorbetalen.

 

5. Belangrijke opmerking: De voetbalbond behoudt zich het recht tot stopzetting van de tegemoetkoming en verval van het dossier, wanneer :

 

 • De speler terug begint te voetballen vooraleer het dossier is afgesloten.
   

 • De duur tijd van het dossier langer is dan 1 jaar! Bij zware kwetsuren dienen er dus tussentijdse onkostennota's binnen gestuurd te worden! Aangezien niet alle details hier kunnen worden weergegeven, spreekt het voor zich dat, bij eventuele vragen en opmerkingen, men best direct de Gerechtigde Correspondent van de club contacteert.

IMG_20200812_203846.jpg
bottom of page